Plenair debat

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 06/06)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Wetenschapsbeleid

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat