Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Defensienota 2018
Stenogram
Download Stemming motie Grondrecht op vrije demonstraties
Stenogram
Download Stemmingen moties Middenhuur
Stenogram
Download Stemming motie Schiphol en Lelystad Airport
Stenogram
Download Stemmingen moties Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwopgave
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemming brief Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17
Stenogram
Download Stemmingen moties Midden-Oosten Vredesproces
Stenogram
Download Stemming Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018
Stenogram
Download Stemming motie Bericht dat ambtenaren notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitblijven van passende jeugdhulp
Stenogram
Download Stemmingen moties Frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
Stenogram
Download Stemmingen moties Registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
Stenogram
Download Stemmingen moties Buitenlandse financiering van moskeeën

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Defensienota 2018

2
Moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/ drugsbeleid

8
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (34 901)

9
Moties ingediend bij het debat over buitenlandse financiering van moskeeën

13
Moties ingediend bij het dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven

14
Moties ingediend bij het VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

16
Moties ingediend bij het VAO Midden Oosten Vredesproces