Plenair debat : Debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo

De vergadering is geweest

9 april 2019
19:10 - 21:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2019, over het toelatingsbeleid in het mbo

  Loading data
 2. 2

  Onderwijsovereenkomst mbo

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie mbo-student

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data