Plenair debat : VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens (AO d.d. 30/05)

De vergadering is geweest

6 juni 2018
10:15 - 10:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data