Plenair debat : Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

De vergadering is geweest

5 juli 2018
15:30 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Schadefonds mijnbouwschade Groningen

  Loading data
 2. 2

  Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Loading data
 3. 3

  Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Loading data
 4. 4

  Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Loading data
 5. 5

  Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018

  Loading data
 6. 6

  Adviesrapport van de Mijnraad over de veiligheidsrisico’s en de versterkingsopgave in Groningen

  Loading data
 7. 7

  Adviezen versterkingsopgave Groningen en vervolg

  Loading data
 8. 8

  Afhandeling van oude schademeldingen in Groningen

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data