Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad voor Concurrentievermogen)

De vergadering is geweest

24 mei 2018
17:55 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018

    Loading data

    Loading data

    Loading data