Plenair debat : VAO Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2018 (AO d.d. 23/05)

De vergadering is geweest

24 mei 2018
17:25 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data