Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

23 mei 2018
14:15 - 14:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data
 4. 4

  VAO Bouwopgave (AO d.d. 22/05)

 5. 5

  VAO Zeden (AO d.d. 23/05)

 6. 6

  Het lid Van Der Graaf: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘PTSS-zorg Nationale Politie nog steeds niet op orde’ (EenVandaag, 22 mei 2018), verzoek het debat spoedig in te plannen

  Loading data
 7. 7

  Het lid Gijs Van Dijk: vooraankondiging VSO over de Internationale Arbeidsconferentie 2018, nog donderdag te houden inclusief stemmingen

 8. 8

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van brandgevaarlijk isolatie materiaal (Zembla.bnnvara.nl, 23 mei 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Diks: voorzitter commissie Economische Zaken en Klimaat, debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de versterkingsoperatie Groningen