Plenair debat : Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’

    Loading data