Plenair debat : Debat over insectensterfte

De vergadering is geweest

14 maart 2019
10:15 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes’ van Wageningen Environmental Research en over de publicatie Rode Lijst Bijen

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data