Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de informele Europese top)

De vergadering is geweest

16 mei 2018
14:25 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de informele Europese top van 17 mei 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 941, nr. 2)

  Loading data