Plenair debat : Stemmingen over moties ingediend bij het debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting

De vergadering is geweest

25 april 2018
0:15 - 0:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend bij het debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting

    Loading data

    Loading data