Plenair debat : Debat over buitenlandse financiering van moskeeën

De vergadering is geweest

30 mei 2018
10:15 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2018, over mediaberichtgeving over informatiedeling m.b.t. buitenlandse financiering

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 april 2018, over het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over buitenlandse financiering van moskeeën

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie inzake de inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf (Kamerstuk 29614-73)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data