Plenair debat

VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/04)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Midden-Oosten Vredesproces
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat