Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

4
VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 24/04)
5
VSO Landbouw- en Visserijraad (21501-32, nr. 1100)
6
VAO Rechtspraak (AO d.d. 25/04)
9
Het lid Van Dam: verzoek nog deze week te stemmen over de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)
10
Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Nrc.nl, 24 april 2018)

11
Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de betrokkenheid van Nederland bij dubieuze bouw in het Amazonegebied (Trouw.nl, 25 april 2018)

12
Het lid Ouwehand: vooraankondiging VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden, nog deze week inclusief stemmingen