Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 april 2018
14:15 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 24/04)

 5. 5

  VSO Landbouw- en Visserijraad (21501-32, nr. 1100)

 6. 6

  VAO Rechtspraak (AO d.d. 25/04)

 7. 7

  Het lid Klaver: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting en het toezenden van de tijd lijn

  Loading data
 8. 8

  Het lid Krol: verzoek om de aanwezigheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat bij het debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Dam: verzoek nog deze week te stemmen over de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

 10. 10

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Nrc.nl, 24 april 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van den Hul: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de betrokkenheid van Nederland bij dubieuze bouw in het Amazonegebied (Trouw.nl, 25 april 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden, nog deze week inclusief stemmingen