Plenair debat : Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij

De vergadering is geweest

10 april 2019
19:15 - 21:09 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data