Plenair debat : Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De vergadering is geweest

5 maart 2019
16:30 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en reactie op verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data