Plenair debat : Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

De vergadering is geweest

10 april 2019
10:15 - 12:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april 2018, over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april 2018, over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data