Plenair debat

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Emancipatiebeleid

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat