Plenair debat : Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 april 2018, over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales

    Loading data