Plenair debat

Debat over het besluit van de minister van EZK over de gaswinning in Groningen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Gaswinning in Groningen

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat