Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Het lid Van Eijs: verzoek uitstel VAO Omgevingsrecht (AO d.d. 28/03)
4
Het lid Hermans: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Miljoenenfraude met PGB: broers kochten dure auto’s met zorggeld’ (Rtlnieuws.nl, 4 april 2018)

5
Het lid De Jong: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (Zembla, 4 april 2018)

6
Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het besluit van het AMC om zelf medicijnen te gaan maken zodat patientbehandeling betaalbaar wordt (Nos.nl, 5 april 2018)

7
Het lid Van den Hul: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat veel leraren te laag zijn ingeschaald (NOS Teletekst, 5 april 2018)
8
VAO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / kapitaallasten / Curatieve zorg (AO d.d. 04/04)
9
VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 05/04)
10
VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet