Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 april 2018
13:40 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Van Eijs: verzoek uitstel VAO Omgevingsrecht (AO d.d. 28/03)

 4. 4

  Het lid Hermans: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Miljoenenfraude met PGB: broers kochten dure auto’s met zorggeld’ (Rtlnieuws.nl, 4 april 2018)

  Loading data
 5. 5

  Het lid De Jong: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (Zembla, 4 april 2018)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het besluit van het AMC om zelf medicijnen te gaan maken zodat patientbehandeling betaalbaar wordt (Nos.nl, 5 april 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van den Hul: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat veel leraren te laag zijn ingeschaald (NOS Teletekst, 5 april 2018)

 8. 8

  VAO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / kapitaallasten / Curatieve zorg (AO d.d. 04/04)

 9. 9

  VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 05/04)

 10. 10

  VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet