Plenair debat : Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie

De vergadering is geweest

3 april 2019
19:45 - 21:43 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data