Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat