Plenair debat : Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over een rapport van PWC over financieel-economische fraude

    Loading data