Plenair debat : Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

De vergadering is geweest

13 maart 2019
19:45 - 23:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Belegger uit VS aast op huurwoningen in randstad’

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data