Plenair debat : Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg

De vergadering is geweest

11 oktober 2018
17:40 - 1:09 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Actieprogramma Werken in de Zorg

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Actieprogramma Werken in de Zorg

  Loading data
 3. 3

  Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data