Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

15 maart 2018
14:45 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

 5. 5

  VAO Democratische vernieuwing (AO d.d. 14/03)

 6. 6

  VAO Leraren (AO d.d. 14/03)

 7. 7

  VAO Politie (organisatie) (AO d.d. 15/03)

 8. 8

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen

 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers

 11. 11

  AFGEVOERD: Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden

 13. 13

  Het lid Martin Bosma: verzoek het VAO Democratische vernieuwing (AO d.d. 14/03) nog heden te agenderen

 14. 14

  Het lid Özütok: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek van de Ombudsman naar Demonstratierecht

 15. 15

  Het lid Van Dam namens Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Enkelband op grote schaal ontdoken’ (Telegraaf, 15 maart 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het opkopen van huizen door beleggers om duur te verhuren (buy to let) (AD, 15 maart 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over een nieuw rapport van PWC waaruit blijkt dat de helft van de bedrijven te maken heeft met financieel-economische fraude

  Loading data
 18. 18

  Het lid Moorlag: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bericht dat Airbnb pandjesmelkers in de grote steden een platform biedt (FD, 15 maart 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Ploumen: brief van de minister-president over het voorzitten van de VN-veiligheidsraad

  Loading data
 20. 20

  Het lid Alkaya: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers (FD, 15 maart 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Belhaj: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘MIVD-directeur: populisme speelt Rusland in de kaart’ (NOS, 15 maart 2018)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Karabulut: vooraankondiging VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO 15/03) nog vandaag inclusief stemmingen

 23. 23

  Het lid Sneller: verzoek het VAO Raad Algemene Zaken (AO 15/03; 13.00-15.00) nog heden te agenderen inclusief stemmingen

 24. 24

  Het lid Arissen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Q-koorts wordt erger, ondanks intensieve behandeling’ (Nos.nl, 15 maart 2018)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over een onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging dat tweederde van de huisartsen de werkdruk te hoog (Lhv.nl, 15 maart 2018)

  Loading data
 26. 26

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data