Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)
7
VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03)
8
VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)
9
VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol
10
Het lid Krol: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen
11
13
Het lid Agema: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het personeelsplan voor de zorg (aankondiging minister voor MZ tijdens het vragenuur 13 maart en de minister VWS tijdens het VAO ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 13 maart)