Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 maart 2018
13:45 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

 7. 7

  VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03)

 8. 8

  VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

 9. 9

  VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol

 10. 10

  Het lid Krol: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen

 11. 11

  Het lid Omtzigt: rappel brief van de minister-president over het bericht ‘Veel vragen na schimmige aanstelling EU-ambtenaar, maar geen antwoorden’ (Nos.nl, 5 maart 2018) (2018Z03838)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Rekenkamer EU kraakt toetredingssteun Turkije’ (Telegraaf.nl, 14 maart 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Agema: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het personeelsplan voor de zorg (aankondiging minister voor MZ tijdens het vragenuur 13 maart en de minister VWS tijdens het VAO ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 13 maart)