Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

13 maart 2018
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (34 871)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticabeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (34 558)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34 598)

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen in verband met: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data