Te behandelen zaken

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening

5
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

9
Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34 598)

15
Stemmingen in verband met: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

17
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017