Plenair debat : Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar

De vergadering is geannuleerd

Week 06
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 en 14 maart 2018, over de aanstelling van een EU-ambtenaar

    Loading data
  2. 2

    Nadere reactie op het verzoek van de commissie t.g.v. kabinetsreactie op rapport van de Europese Ombudsman inzake benoeming-Selmayr

    Loading data