Plenair debat : Debat over het tekort aan arbeidskrachten

De vergadering is geweest

12 september 2019
11:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data