Plenair debat : VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03)

De vergadering is geweest

7 maart 2018
13:15 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data