Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

8
VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)
9
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het bericht ‘Veel vragen na schimmige aanstelling EU-ambtenaar, maar geen antwoorden’ (Nos.nl, 5 maart 2018)

10
Het lid Kuiken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afbreken cao-onderhandelingen Rijksoverheid (Telegraaf, 22 februari 2018)

13
Het lid Paternotte: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland en hierbij ook de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen, voorafgegaan door een brief over het bericht ‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018)

14
Het lid Paternotte: vooraankondiging VAO Raad voor Concurrentievermogen 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03), nog deze week inclusief stemmingen
15
Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘De falende compliance van ING’ (Fd.nl, 27 februari 2018)

16
Het lid Van Nispen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen (Zembla, 28 februari 2018)

17
Het lid Krol: verzoek het dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen om te zetten, voorafgegaan door een brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Politie luidt noodklok: recordaantal incidenten verwarde personen’ (Ad.nl, 27 februari 2018)

19
Het lid Remco Dijkstra: verzoek het bericht ‘Schiphol laat capaciteit bewust onbenut’ (Bnr.nl, 28 februari 2018) toe te voegen aan het debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol
20
Het lid Van der Lee namens Van Tongeren: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Nos.nl, 28 februari 2018)
21
Het lid Van der Lee: verzoek om meer spreektijd bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017 en het verzoek om de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 vóór het debat naar de Kamer te sturen

22
Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat woningcorporaties winst maken op sociale huurhuizen (Nos.nl, 1 maart 2018)
23
Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Schokkend: vreselijke beelden uit Nederlandse varkensstallen’ (Hartvannederland.nl, 27 februari 2018)

24
Het lid Kuiken: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraken van CDA leider Van Haersma Buma over meer geld voor politie
25
Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ (Ad.nl, 26 februari 2018) en het bericht ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’ (Nu.nl, 2 maart 2018)

26
Het lid Kuzu: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Staatssecretaris Raymond Knops: ‘Praat ons geen ongelijkheid aan’’ (Elsevierweekblad.nl, 3 maart 2018)

28
Het lid Graus: verzoek het debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol en het debat over de uitbreiding van Lelystad Airport weer samen te voegen tot één plenair debat
29
Het lid Wiersma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werknemers zijn op’ (Telegraaf.nl, 6 maart 2018)

30
Het lid Alkaya: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitspraak van het EU Hof ‘Het arbitragebeding in de tussen Nederland en Slowakije gesloten overeenkomst over de bescherming van investeringen is niet verenigbaar met het Unierecht’

31
Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Speech Poetin baart wereldleiders zorgen’ (Nos.nl, 3 maart 2018)

34
Correctie bij stemming over motie van het lid Sjoerdsma 34775-V, nr. 59