Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

 9. 9

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het bericht ‘Veel vragen na schimmige aanstelling EU-ambtenaar, maar geen antwoorden’ (Nos.nl, 5 maart 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kuiken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afbreken cao-onderhandelingen Rijksoverheid (Telegraaf, 22 februari 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Gijs van Dijk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het tekort aan bedrijfsartsen (Radar, 26 februari 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Jong: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Vrij spel Turkse fraudeur’ (Telegraaf, 23 februari 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Paternotte: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland en hierbij ook de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen, voorafgegaan door een brief over het bericht ‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Paternotte: vooraankondiging VAO Raad voor Concurrentievermogen 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03), nog deze week inclusief stemmingen

 15. 15

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘De falende compliance van ING’ (Fd.nl, 27 februari 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Nispen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen (Zembla, 28 februari 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Krol: verzoek het dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen om te zetten, voorafgegaan door een brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Politie luidt noodklok: recordaantal incidenten verwarde personen’ (Ad.nl, 27 februari 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Krol: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Burgers haken massaal af bij doen internetaangifte’ (Ad.nl, 1 maart 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Remco Dijkstra: verzoek het bericht ‘Schiphol laat capaciteit bewust onbenut’ (Bnr.nl, 28 februari 2018) toe te voegen aan het debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol

 20. 20

  Het lid Van der Lee namens Van Tongeren: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Nos.nl, 28 februari 2018)

 21. 21

  Het lid Van der Lee: verzoek om meer spreektijd bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017 en het verzoek om de notities van ECN/PBL die ten grondslag liggen aan de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 vóór het debat naar de Kamer te sturen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat woningcorporaties winst maken op sociale huurhuizen (Nos.nl, 1 maart 2018)

 23. 23

  Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Schokkend: vreselijke beelden uit Nederlandse varkensstallen’ (Hartvannederland.nl, 27 februari 2018)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Kuiken: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraken van CDA leider Van Haersma Buma over meer geld voor politie

 25. 25

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ (Ad.nl, 26 februari 2018) en het bericht ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’ (Nu.nl, 2 maart 2018)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Staatssecretaris Raymond Knops: ‘Praat ons geen ongelijkheid aan’’ (Elsevierweekblad.nl, 3 maart 2018)

  Loading data
 27. 27

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Etnische zuivering Rohingya in Myanmar gaat onverminderd door’ (Nos.nl, 6 maart 2018)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Graus: verzoek het debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol en het debat over de uitbreiding van Lelystad Airport weer samen te voegen tot één plenair debat

 29. 29

  Het lid Wiersma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werknemers zijn op’ (Telegraaf.nl, 6 maart 2018)

  Loading data
 30. 30

  Het lid Alkaya: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitspraak van het EU Hof ‘Het arbitragebeding in de tussen Nederland en Slowakije gesloten overeenkomst over de bescherming van investeringen is niet verenigbaar met het Unierecht’

  Loading data
 31. 31

  Het lid Sjoerdsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Speech Poetin baart wereldleiders zorgen’ (Nos.nl, 3 maart 2018)

  Loading data
 32. 32

  Het lid Arno Rutte: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Grote druk IS op aanslagplegers’ (Telegraaf.nl, 6 maart 2018)

  Loading data
 33. 33

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Correctie bij stemming over motie van het lid Sjoerdsma 34775-V, nr. 59