Plenair debat : Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34854) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

20 februari 2018
19:30 - 23:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34 854)

  Loading data
 2. 2

  Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven