Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat) (34 735)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet accreditatie op maat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 856, nr. 4)

  Loading data
 7. 7

  Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet uitvoering antidopingbeleid

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data