Plenair debat : Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is

De vergadering is geannuleerd

Week 25
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2018, over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is

    Loading data