Plenair debat : Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid

De vergadering is geweest

18 april 2018
15:15 - 17:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data