Plenair debat : Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen

De vergadering is geweest

30 mei 2018
15:10 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken straalgrit

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het onderzoek “Praktijkbeeld van de omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s”

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven