Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 februari 2018
13:10 - 13:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  VAO Examens (AO d.d. 07/02)

 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief derden:

 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

 7. 7

  VAO Bankensector (AO d.d. 07/02)

 8. 8

  VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 07/02)

 9. 9

  VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30826, nr. 51)

 10. 10

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition (Klimaretter.info, 7 februari 2018), te betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017

  Loading data
 11. 11

  Het lid Jasper van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het moeilijk gaat worden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen (Trouw, 8 februari 2018)

  Loading data
 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een bijdrage van de Staat in de reorganisatiekosten van de NAM