Plenair debat : Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

De vergadering is geweest

21 juni 2018
10:16 - 12:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data