Plenair debat

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Wet toetreding zorgaanbieders

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat