Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

31 januari 2018
13:35 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Brief derden:

 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de koopkrachtontwikkeling (2018) van gepensioneerden

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van wachttijden tot een jaar voor een plek in een verpleeghuis voor dementerenden (Nationalezorggids.nl, 30 januari 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Dam: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen’ (Nos.nl, 31 januari 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Wassenberg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Tongeren: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ (Onderzoeksraad.nl, 31 januari 2018)

  Loading data
 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven