Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 januari 2018
14:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Het lid Futselaar: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht van het CBS dat er minder mbo’ers naar het hbo zijn doorgestroomd (Cbs.nl, 24 januari 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Anne Mulder (voorzitter commissie Financiën): verzoek de spreektijd bij het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU uit te breiden van 4 naar 6 minuten

 8. 8

  Het lid Beckerman: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de adviezen van de Staatstoezicht op de Mijnen (sodm.nl, 24 januari 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Raemakers: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de rechten van jongeren in het geding zijn bij voorlopige hechtenis (Nrc.nl, 25 januari 2018)

  Loading data
 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Inhandenstelling

  Loading data
 13. 13

  Correctie bij stemming over motie van het lid Baudet (33 529, nr. 419 )