Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

 7. 7

  VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/01)

 8. 8

  VAO Externe veiligheid (AO d.d. 18/01)

 9. 9

  Het lid Kuiken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Rechter prutst met tbs-regels’ (Telegraaf.nl, 23 januari 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Grashoff: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat ongezond eten opnieuw goedkoper is, en gezond eten weer duurder (Nos.nl, 18 januari 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Voortman: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Utrecht geeft Qatar 23 miljoen cadeau’ (Ftm.nl, 20 januari 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Bouw huurhuizen stokt’ (Telegraaf. 22 januari 2018)

 13. 13

  Het lid Beckerman: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het verliezen van het hoger beroep door de NAM, te ontvangen vóór de plenaire behandeling Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34 627)

  Loading data
 14. 14

  Het lid De Roon: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de Turkse aanval op Afrin, Syrië (Theguardian.com, 19 januari 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Weyenberg: debat met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Jonge vrouw vaker niet economisch zelfstandig’ (Telegraaf.nl, 22 januari 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Helder: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Techniek meldkamer 112 loopt achter: Levens in gevaar’ (Rtlnieuws.nl, 20 januari 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ouwehand: verzoek het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen uit te stellen

 18. 18

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018 (AO d.d. 24/01) inclusief stemmingen

 19. 19

  Het lid Van Ojik: vooraankondiging VAO JBZ-raad 25 en 26 januari (AO d.d. 24/01), nog deze woensdag te houden inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Van Nispen: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid’ (Nos.nl, 22 januari 2018), te ontvangen voorafgaand aan het debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC en tevens de spreektijd uit te breiden naar 5 minuten

  Loading data
 21. 21

  Het lid Voortman namens Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gezondheidsraad wil striktere regels voor schone lucht’ (Trouw.nl, 23 januari 2018)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Lodders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over fraude met registratie van rundvee (Nos.nl, 23 januari 2018)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Baudet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (nepnieuws)

  Loading data
 24. 24

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data