Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 januari 2018
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (22112, nr. 2456)

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake voordrachten voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) (34 862, nr. 1)

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het VAO ICT-ontwikkelingen

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindeling- besluit Schiphol

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34 716)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO MBO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) (34 691)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Motie ingediend bij het VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi

  Loading data

  Loading data