Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief derden:

 6. 6

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 7. 7

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Overig:

  Loading data
 9. 9

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek van de NOS over dertigers die geen betaalbaar huis kunnen bemachtigen (Nos.nl, 17 december 2017)

 10. 10

  Het lid Beckerman: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de risico's van gespoten purschuim (Cobouw.nl, 10 januari 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu (NOS, 23 december 2017) en betrekken bij het debat over de Nationale Eenergieverkenning

  Loading data
 12. 12

  Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het meebetalen van de Staat aan de reorganisatie van de NAM (Volkskrant, 27 december 2017)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ploumen: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen (Erasmusmagazine.nl, 9 januari 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ploumen: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de schrijnende situatie van de Rohingya en de rol die Nederland als nieuw lid van de VN Veiligheidsraad daarin kan spelen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Geurts: debat, voorafgaand door een brief, met de minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de sociale en economische gevolgen nu het Europese parlement de Nederlandse kottervloot haar pulsvergunningen wil afnemen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Toorenburg: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Gevlogen: crimineel heeft vrij spel op elf kleine vliegvelden in Nederland’ (Ad.nl, 16 januari 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Tongeren: verzoek de spreektijd uit te breiden bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

 18. 18

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data