Te behandelen zaken

2
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

5
Brief derden:
9
Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek van de NOS over dertigers die geen betaalbaar huis kunnen bemachtigen (Nos.nl, 17 december 2017)
11
Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu (NOS, 23 december 2017) en betrekken bij het debat over de Nationale Eenergieverkenning

12
Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het meebetalen van de Staat aan de reorganisatie van de NAM (Volkskrant, 27 december 2017)

15
Het lid Geurts: debat, voorafgaand door een brief, met de minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de sociale en economische gevolgen nu het Europese parlement de Nederlandse kottervloot haar pulsvergunningen wil afnemen

17
Het lid Van Tongeren: verzoek de spreektijd uit te breiden bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen
18
Inhandenstellingen

19
Opnieuw aan te houden moties