Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 december 2017
13:50 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief derden:

 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data
 6. 6

  De volgende brief:

  Loading data
 7. 7

  Het lid Kröger: verzoek uitstel VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (29 665, nr. 248)

 8. 8

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Defensie over het bericht ‘Vertrouwelijk rapport: misstanden op Oranjekazerne Schaarsbergen omvangrijker dan bekend was’ (Volkskrant.nl, 21 december 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Özdil: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (Tudelft.nl)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Azmani, voorzitter commissie Europese Zaken, debat met de minister-president over de informele Europese top van 23 februari 2018

 11. 11

  VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 20/12) (na het kerstreces)

 12. 12

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  AFVOEREN: Interpellatie-Grashoff over het bericht dat het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn pas volgende jaar met de Kamer kan worden besproken

Naar boven