Te behandelen zaken

2
Motie ingediend bij het debat over de Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018

3
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke ordening

6
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

8
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018