Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht inzake valse steekproeven en vlees onder de poep in slachthuizen (Nos.nl, 5 december 2017), te ontvangen vóór het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

8
Het lid De Roon: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (Ad.nl, 6 december 2017)

9
Het lid Kröger: rappel brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over scenario’s van de invoering van E10-benzine, te ontvangen vóór maandag 12.00 uur (i.v.m. stemmingen op dinsdag inzake de Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit)