Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 december 2017
14:10 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Het lid Leijten: debat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Nederland dwarsligt bij de aanpak van belastingontwijking (Nos.nl, 5 december 2017)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht inzake valse steekproeven en vlees onder de poep in slachthuizen (Nos.nl, 5 december 2017), te ontvangen vóór het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Loading data
 7. 7

  Het lid Özütok: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de staatssecretaris softwarecode achter hield (Nrc.nl, 5 december 2017)

  Loading data
 8. 8

  Het lid De Roon: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (Ad.nl, 6 december 2017)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kröger: rappel brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over scenario’s van de invoering van E10-benzine, te ontvangen vóór maandag 12.00 uur (i.v.m. stemmingen op dinsdag inzake de Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit)

  Loading data
 10. 10

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data